Siku-Moto MC:n jäseneksi voivat liittyä kaikki moottoripyöräilyä harrastavat ja moottoripyöräilystä aidosti kiinnostuneet henkilöt.
Kerhotoimintamme on perinteiseen moottoripyöräilyyn perustuvaa, ja tavoitteena on tukea sekä edistää ennakoivaa, turvallista moottoripyöräilyä.
Kerholla on sen toimintaa tukevat ja ohjaavat säännöt, tutustu kerhon sääntöihin,
ennen jäsenhakemuksen jättämistä.
Kerhon jäsenyyttä hakeva tarvitsee suosittelijan kerhon jäsenistöstä
ja tutustumisen paikan päällä kerhon toimintaan.
Jäsen hakemus toimitetaan kerhon sihteerille tai luovutetaan kerhon jäsenelle, joka toimittaa sen sihteerille.
Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu kerhon sääntöjen ja aiempien päätösten mukaisesti,
kerhon hallitus hyväksyy jäsenyyden.
Jäsenmaksun- ja liittymismaksun tilisiirtolomake toimitetaan postitse jäseneksi hyväksymisen jälkeen, hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.
Kerhon säännöt(PDF)


.